08:35:05 Martes 16 de abril 2024
Estás en:

Sobre as sedes

Protección de datos

O tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten a través desta sede electrónica axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, e a normativa de desenvolvemento ou conexa que poida resultar da aplicación na actualidade ou nun futuro.

Máis información:

Axencia Española de protección de datos