12:32:56 Sábado 23 de setembro 2023
Estás en:

Contacto

Se o desexa pode poñerse en contacto connosco a través do formulario que lle presentamos a continuación, que automáticamente xerará un correo electrónico ao enderezo sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal.

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15003 A Coruña
Tlf. 981 08 03 00
* texto obrigatorioAviso sobre protección de datos:

De acordo coa normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación da Coruña co fin de atender a súa solicitude.A Deputación da Coruña non cederá datos a terceiros, salvo obrigación legal. A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos.As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.Para calquera outra dúbida pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos da Deputación a través do seguinte correo electrónico: delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal  (máis información)

Grazas por contactar connosco.

A súa mensaxe foi enviada correctamente. En breve porémonos en contacto con vostede.