Sedes Electrónicas E.E.L.L. da provincia da Coruña

03:40:06 Venres 21 de xaneiro 2022
Estás en:

Sobre as sedes

Protección de datos

O tratamento dos datos de carácter persoal que se soliciten a través desta sede electrónica axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, e a normativa de desenvolvemento ou conexa que poida resultar da aplicación na actualidade ou nun futuro.

Máis información:

Axencia Española de protección de datos

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal