Sedes Electrónicas E.E.L.L. da provincia da Coruña

12:48:12 Domingo 1 de agosto 2021
Estás en:

Dende o día de hoxe, a Deputación da Coruña atópase integrada no SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR) en modo recepción

2/02/16

O que implica que poderá recibir un escrito dun cidadán desde calquera das oficinas de rexistro integradas no sistema.

Actualmente en SIR conviven máis de 3.500 oficinas de rexistro da Administración do Estado, CCAA e EELL e intercámbianse semanalmente uns 25.000 asentos.
O SIR naceu como a infraestrutura básica que permite o intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as Administracións Públicas. A través de SIR, este intercambio de información realízase de forma segura e con conformidade legal.
O SIR dá resposta ás necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, xa que permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.
Ao realizarse os intercambios electronicamente, a recepción en destino prodúcese poucos minutos despois do seu envío en orixe. O aforro estimado na tramitación electrónica dun asento tipo é duns 4 euros si vai dixitalizada a documentación adxunta.

Na medida que o resto de Administracións Públicas intégrense no Sistema de interconexión de Rexistros, alcanzarase toda a potencialidade da plataforma pois as máis de 20.000 oficinas de rexistro das Administracións públicas españolas estarán interconectadas entre si.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal