05:03:24 Sábado 13 de abril 2024
Estás en:

2021

Listado de noticias

Reencontro coa formación presencial dos sarxentos do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

24/11/21

No Pazo provincial, os sarxentos do Consorcio recibiron formación presencial para profundizar no coñecemento da tramitación electrónica na plataforma de uso compartido das EELL da provincia, TEDeC.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal