08:52:41 Domingo 23 de xuño 2024
Estás en:

2018

Listado de noticias

O Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) consolídase como servizo de administración electrónica.

19/02/18

Desde a súa posta en funcionamento multiplicouse por quince o número de rexistros electrónicos anualmente enviados a través de SIR. O número actual de intercambios supera os 5.600.000, realizándose unha media de 300.000 intercambios mensuais.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal