18:39:31 Domingo 21 de abril 2024
Estás en:

Desde o día de hoxe, a Deputación da Coruña atópase plenamente integrada no SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REXISTROS (SIR).

16/12/16

A Deputación abre un camiño que seguirán, en breve, as Entidades Locais da provincia que se atopan integradas na Plataforma de Administración Electrónica provincial.

O SIR naceu como a infraestrutura básica que permite o intercambio de asentos electrónicos de rexistro entre as Administracións Públicas. A través de SIR, este intercambio de información realízase de forma segura e con conformidade legal. Actualmente en SIR conviven máis de 6.400 oficinas de rexistro da Administración do Estado, CCAA e EELL .

O SIR dá resposta ás necesidades de mellora e eficiencia da Administración Pública e servizo ao cidadán, xa que permite eliminar o tránsito de papel entre administracións, aumentando a eficiencia e eliminando os custos de manipulación e remisión do papel, grazas á xeración de copias auténticas electrónicas da documentación presentada nos asentos de rexistro.

Ao realizarse os intercambios electronicamente, a recepción en destino prodúcese poucos minutos despois do seu envío en orixe. O aforro estimado na tramitación electrónica dun asento tipo é duns 4 euros si vai dixitalizada a documentación adxunta.

Na medida que o resto de Administracións Públicas se intégren no Sistema de interconexión de Rexistros, alcanzarase toda a potencialidade da plataforma pois as máis de 20.000 oficinas de rexistro das Administracións públicas españolas estarán interconectadas entre si.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal