09:52:19 Martes 16 de abril 2024
Estás en:

Inicio Proxecto

15/12/21
Concello Dixital - Diputación de A Coruña

Os Concellos da Coruña e a Deputación reforzamos a nosa aposta por alcanzar un modelo de Concello Dixital a través dun gran proxecto global de transformación.

A iniciativa dá continuidade aos esforzos que no ámbito dixital viñeron realizando as entidades locais durante estes últimos anos.

O proxecto de transformación dixital das entidades locais da Coruña arranca coa ambición de alcanzar o verdadeiro CONCELLO DIXITAL (vangardista, sostible e eficiente).

Continuaremos os esforzos dos últimos anos para alcanzar a implantación plena de todas as funcionalidades dixitais da eAdministración nas entidades locais, adaptándonos aos novos tempos e ás necesidades da sociedade actual.

Inicio Proxecto Concello Dixital

Realizaremos novos desenvolvementos para cumprir coas novas normativas e mellorar en axilidade e produtividade. A iniciativa constrúese baixo a premisa dunha evolución constante da plataforma tecnolóxica para asegurar a súa sustentabilidade no tempo.

Pero un proxecto desta natureza non se constrúe unicamente desde o enfoque tecnolóxico.

Tamén require dunha transformación organizativa e dun acompañamento do empregado público no seu proceso de adaptación e adquisición de novas competencias dixitais.

Desenvolveremos este ambicioso plan en tres anos, co obxectivo de lograr que as 82 entidades locais da provincia adscritas ao programa convértanse en entidades dixitais.

Os retos son:

- Ofrecer total cobertura á administración electrónica, cunha plataforma dixital que proporcione soporte ao 100% dos procedementos tramitados e que se adecúe ás necesidades de todas as entidades locais da maneira máis simplificada posible.

- Que os empregados públicos coñezan o potencial da plataforma e a utilicen de maneira correcta. A optimización de procesos permitirá unha tramitación máis áxil, con menos erros, prazos máis curtos e menos custos.

- Que a cidadanía se comunique satisfactoriamente coas entidades locais de maneira electrónica, sempre garantindo os seus dereitos e ofrecendo o mellor servizo posible.

Proxecto Transformación Concello Dixital

A través desta aposta, avanzaremos no obxectivo da plena implantación da Administración Electrónica na provincia, transformando as súas entidades locais en auténticos Concellos Dixitais.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal