18:40:51 Sábado 25 de maio 2024
Estás en:

Materialízase o procedemento electrónico para a presentación/consulta de proxectos visados do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña (COETICOR), o que permitirá simplificar a tramitación das licenzas e outros actos urbanísticos.

13/07/21

COETICOR en coordinación coa Deputación provincial da Coruña, materializou o procedemento electrónico para que os servizos técnicos dos Concellos da Provincia poidan consultar directamente os proxectos visados no seu Colexio evitando que o promotor/cidadán os teña que presentar ou engadir cando acomete trámites de licenza ou solicitudes de autorización que precisen ser acompañadas de calquera documento técnico profesional que se elaborou por un/s Enxeñeiro/s Técnico/s Industrial/ais.
Esta opción figura no formulario de cada Concello e é idéntica en todos os casos, con este formato:

Autorizacions

Como se aprecia, trátase de autorizar ao Concello o acceso á Plataforma de COETICOR na que figura depositado cada traballo visado, viabilizando a súa revisión e acelerando a emisión de autorizacións e licenzas a favor dos promotores e emprendedores titulares de instalacións e obras.

Animamos a que se utilice ao máximo esta vía na que COETICOR implícase poñendo en práctica as súas políticas de impulso da administración electrónica.

COETICOR
Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal