02:40:39 Mércores 21 de febreiro 2024
Estás en:

Posta en marcha do PORTAL DE TRANSPARENCIA dos Concellos de Ortigueira e Malpica de Bergantiños

4/03/16

En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno os Concellos de Ortigueira e Malpica de Bergantiños, a través das súas sedes electrónicas,  poñen en marcha os seus PORTAL DE TRANSPARENCIA que favorece o acceso á información pública, consolidando así os dereitos dos cidadáns ao dotarlles dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a súa actividade e a dos seus entes dependentes.

Ligazón ao Portal de Ortigueira

Ligazón ao Portal de Malpica de Bergantiños

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal