18:34:54 Sábado 25 de maio 2024
Estás en:

Posta en marcha do PORTAL DE TRANSPARENCIA dos Concellos de Mazaricos e Fisterra

30/10/15

En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno o Concello de Mazaricos e Fisterra, a través da súa sede electrónica,  pon en marcha o PORTAL DE TRANSPARENCIA que favorece o acceso á información pública, consolidando así os dereitos dos cidadáns ao dotarlles dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a súa actividade e a dos seus entes dependentes.

Ligazón ao Portal de Mazaricos

Ligazón ao Portal de Fisterra

 

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal