11:05:20 Domingo 23 de xuño 2024
Estás en:

A Xunta de Galicia abre aos concellos o Portal de Interoperabilidad Pasaxe.

15/06/15

O presidente da Xunta, sinalou o pasado 4 de xuño na rolda de prensa do Consello, que o Goberno galego abriu aos concellos o Portal de Interoperabilidad Pasaxe! para evitar que os cidadáns teñan que presentar os mesmos documentos na administración autonómica e local. Devandito portal permite o intercambio de información entre as administracións, evitando ao cidadán achegar documentación que xa obra en poder delas, ademais de unificar nun único punto as relacións con outras administracións.

 Segundo engadiu o titular da Xunta, no primeiros catro meses do ano rexistráronse preto de 130.000 consultas, “é dicir, evitouse a petición de 130.000 documentos para 130.000 galegos ou galegas que teñen unha relación coa Administración da Xunta”, matizou.
 
Pasaxe! permite consultar 30 tipos de certificados, como o documento de identidade, o certificado de dependencia, da renda, datos catastrais, títulos universitarios, os certificados de nacemento, de matrimonio ou de defunción ou o alta na Seguridade Social, entre outros. Trátase de documentos proporcionados por 13 entidades distintas: ademais da propia Xunta, 11 organismos estatais (a través da Plataforma de Intermediación do estado) e a Comunidade autónoma de Navarra, a través dun convenio bilateral.
 
Neste sentido, Feijóo sinalou que a colaboración “entre os distintos departamentos e as distintas administracións é a base desta plataforma, á que imos incorporar novas administracións e novos servizos”.
 
Incorporación das entidades locais e novos servizos

Deste xeito, a Xunta vai pór o portal ao dispor das entidades locais de maneira inmediata e xa neste mes incorporaranse a Deputación da Coruña e os concellos de Abegondo e A Laracha. O obxectivo do Goberno galego é que progresivamente se vaian sumando o conxunto das distintas administracións locais.
 
Por outra banda,  está prevista a aprobación dunha Orde que fixe as directrices para o intercambio de datos, que potenciará a incorporación de novos servizos da Administración autonómica á plataforma.
 
En todo caso, xa a curto prazo incorporaranse novos servizos á plataforma, como os certificados de discapacidade; os de familia numerosa; os documentos acreditativos de estar ao corrente nas débedas coa Axencia Tributaria Galega; ou o certificado de parella de feito.
 
En resumo o presidente da Xunta sinalou: “seguimos impulsando un instrumento que é útil e que é beneficioso”. Nesta liña, destacou que é “útil para a Administración”, xa que o feito de que non se teñan que presentar constantemente os mesmos papeis axiliza os trámites e reduce moita burocracia; “é útil para os cidadáns”, que ven reducidas de forma moi notable cargas administrativas que eran innecesarias; e é “beneficioso para todos" , xa que o obxectivo é conseguir un millón de consultas” no ano 2016, o que posibilitará “un aforro de cargas para os cidadáns” e tamén un aforro para a Administración “de algo máis de cinco millóns de euros anuais”, especificou.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal