18:59:10 Sábado 25 de maio 2024
Estás en:

A Deputación da Coruña pon en marcha o plan de Administración Electrónica Municipal co nacemento das Sedes Electrónicas dos Concellos da Provincia

9/07/12

A Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos fai inaprazable a adaptación das administracións públicas e a dotación das mesmas dunha plataforma que permita ao cidadán exercer os dereitos que a citada lei recoñécelle.

Nesta liña, a Deputación Provincial da Coruña pretende ampliar os servizos que vén prestando desde hai anos aos concellos da provincia, dotándoos dos medios necesarios que permitan ao concello establecer e ofrecer aos seus cidadáns unha canle de comunicación moderno, áxil e seguro baseado na Administración Electrónica.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal