Sedes Electrónicas E.E.L.L. da provincia da Coruña

11:32:53 Martes 29 de novembro 2022
Estás en:

Actualidade

Últimas noticias

Avaliación piloto en Curtis

21/02/22

Curtis presenta os resultados da súa fase piloto de Concello Dixital.

O Concello de Bergondo arranca a fase piloto de Concello Dixital

28/01/22

O plan expón a consecución de obxectivos definidos e propón cambios específicos orientados a fomentar o uso dos servizos públicos dixitais por parte da cidadanía.

Iniciados os traballos de transformación dixital no Concello de Irixoa

27/01/22

A fase piloto abordará actuacións de mellora da organización municipal, a través dun diagnóstico da situación actual, propondo actuacións concretas no ámbito da transformación dos servizos municipais.

Arranca a fase piloto do proxecto de transformación dixital no Concello de Vedra

19/01/22

A experiencia servirá para validar o grao de adecuación da solución tecnolóxica ao funcionamento corporativo actual.

A plataforma TEDeC implementa o dilixenciado dixital de documentos de plan urbanístico pola administración municipal.

3/01/22

A nova funcionalidade recolle calquera etapa de xestión de plan que teña intercambio con outros organismos.

Formación presencial en Curtis

15/12/21

Técnicos municipais do Concello de Curtis reciben formación integral sobre o contido e uso da Sede Electrónica.

O Concello de Curtis inicia a fase piloto do proxecto de transformación dixital das entidades locais da provincia.

15/12/21

O piloto define as bases para a mellora continua dos procesos operativos e estruturas organizativas de todas as entidades locais, no seu proceso de evolución cara á Administración Electrónica.

Inicio Proxecto

15/12/21

Os Concellos da Coruña e a Deputación reforzamos a nosa aposta por alcanzar un modelo de Concello Dixital a través dun gran proxecto global de transformación.

Reencontro coa formación presencial dos sarxentos do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

24/11/21

No Pazo provincial, os sarxentos do Consorcio recibiron formación presencial para profundizar no coñecemento da tramitación electrónica na plataforma de uso compartido das EELL da provincia, TEDeC.

Os Concellos da Coruña e a Deputación, reforzan a súa aposta por alcanzar un modelo de Concello Dixital, a través dun gran proxecto global de transformación.

7/10/21

O proxecto, cun enfoque innovador que impulsará a evolución das entidades locais no ámbito tecnolóxico, organizacional e persoal, partirá dos esforzos realizados por cada Concello ata o momento no ámbito dixital.

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal